Skip to main content

Evaluering af Projekt Helhed: Matematik- og læsetræning i B 1909 for børn fra Vollsmose

Formålet med evalueringen af Projekt Helhed i B 1909 var bl.a. at a) at bidrage til at kvalificere og udvikle projektet, b) at sætte projektet ind i en teoretisk ramme i forhold til f.eks. læring, sundhed, frivillighed, integration, urolige børn mv., c) at skabe argumenter i debatten omkring idræt i skolen i sammenhæng med foreningsregi. Evalueringen omfattede fem dele:

  1. En grundig beskrivelse og dokumentation af projektet med fokus på projektets undervisningsmetoder, erfaringer og fortællinger.
  2. En vurdering af effekterne af projektet:
  3. En vurdering af projektets betydning for B 1909, skolerne, forældresamarbejdet samt børnenes fritidsliv.
  4. Afholdelse af en inspirationsworkshop, som har treoverordnede formål.
  5. Udarbejdelse af et inspirationskatalog.

 
Finansiering:
B 1909
Ansvarlig for undersøgelsen
: Sigrid Alison Rytz, Lars Elbæk og Bjarne Ibsen

Publikation:
Rytz SA, Elbæk L, Ibsen B. Matematik- og læsetræning i en fodboldklub. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Movements, 2013:8 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021