Skip to main content

Undersøgelse af Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe

Dette studie blev gennemført i et samarbejde med forskere og idrætsorganisationer fra en række europæiske lande. Undersøgelsen gik ud på at undersøge ledelse af frivillige (human resource management) i idrætsforeninger og –organisationer i Europa og komme med forslag til ’good practise’ derfor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Bjarne Ibsen og Karsten Østerlund deltog som dansk partner. Projektet blev ledet af Führungs-Akademie under Deutche Olympischer SportBund (Leadership Academy of the German Olympic Sports Confederation.

CISC havde især ansvaret for gennemførelsen af en spørgeskemaundersøgelse omfattende alle EU-landene og en spørgeskemaundersøgelse omfattende et udvalg af idrætsorganisationer i EU-landene. Begge spørgeskemaer havde som formål at kortlægge politikker, strategier og aktiviteter inden for human resource development (HRD) for frivillige i idrætten i EU-landene og ud fra besvarelserne at afdække forskelle og ligheder vedr. HRD for frivillige mellem landene og mellem forskellige idrætsgrene.

Den samlede rapport for projektet er offentliggjort i rapporten ’Training4Volunteers. Mapping strategies and good practices of human resource development for volunteers in sports organizations in Europe’. Undersøgelsen, som CISC stod for, er offentliggjort i rapporten ‘Human resource management for volunteers in sports organisations in Europe’, som Bjarne Ibsen har udarbejdet.

Projektets varighed: 2011 til 2012
Finansiering: EU
Forskere på projektet: Bjarne Ibsen og Karsten Østerlund.

Publikationer:
Ibsen B: Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.
Movements, 2012:5 (pdf)

Training4Volunteers. Mapping strategies and good practices of human resource development for volunteers in sports organizations in Europe / Dirk Steinbach, Matthias Guett and Gabriele Freytag. Köln: Leadership Academy of the German Olympic Sports Confederation, 2012.

Sidst opdateret: 25.10.2021