Skip to main content

Forandringer i den foreningsorganiserede idræt

Se projekthjemmeside 

'Forandringer i den foreningsorganiserede idræt' er del af forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt, som Nordea-fonden har støttet med 8,336 mio. kr. Forskningsprogrammet omfatter tre større forskningsprojekter med tilhørende delprojekter.

Trods vækst i selvorganiseret og kommercielt organiseret idræt og motion, er den foreningsorganiserede idræt fortsat den helt dominerende organiseringsform inden for breddeidrætten i Danmark, og til forskel fra andre lande er tilslutningen stigende med et voksende antal foreninger. Endvidere har den foreningsorganiserede idræt en meget høj legitimitet i den politiske sfære og i offentligheden generelt, og den offentlige støtte til idræt i fritiden går næsten udelukkende til idrætsforeninger og idrætsorganisationer.

Foreningsidrættens position, tilslutning og organisering udfordres imidlertid i disse år af væsentlige samfundsmæssige forandringer i form af bl.a. ændringer i hverdagslivet og deraf afledte måder at dyrke idræt og motion, nye fællesskabsformer, ændrede relationer mellem den offentlige og den frivillige sektor, øget konkurrence fra kommercielle motionstilbud og større vægt på faglig kundskab.

Formålet med forskningsprojektet ’Forandringer i den foreningsorganiserede idræt’ er at opnå større viden om følgende:

  • Hvilke forandringer sker der i den foreningsorganiserede idræt?
  • Hvad kan forklare forandringerne - eller inertien - i den foreningsorganiserede idræt?
  • Hvordan kan den foreningsorganiserede idræt i Danmark udvikles?
  • Hvilke potentialer har idrætsforeningerne for at fremme fysisk aktivitet og sundhed?

Denne del af forskningsprogrammet omfatter to forskningsprojekter:

  1. Et ph.d. projekt om hvordan samfundsmæssige ændringer influerer på idrætsforeningerne: 'Forandringer i den foreningsorganiserede idræt'
  2. En undersøgelse af hvordan forandringer i den foreningsorganiserede idræt sker?

Læs mere om forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt og de enkelte projekter derunder på projekthjemmesiden: www.sdu.dk/bevaegelse

Sidst opdateret: 25.10.2021