Skip to main content

Metodeudviklingsprojekt om motivering af overvægtige børn i indskolingsalderen

Evaluering af Greve Kommunes ’Metodeudviklingsprojekt om motivering af overvægtige børn i indskolingsalderen til at deltage i tilbud om vægtreduktion’

Greve Kommune har konstateret en stigning i andelen af børn, som er overvægtige. En undersøgelse af indskolingsbørn i 2005-2006 viste overvægt hos hvert 7. barn. Derfor gennemfører kommunen i 2009 til 2011 et projekt, hvis overordnede mål er

  • at udvikle og afprøve en model for, hvordan sundhedsplejen gennem yderligere kompetenceudvikling og understøttet af almen praksis, kan sikre effektiv rekruttering og fastholdelse af overvægtige børn i indskoling til relevant kommunale tilbud’,
  • ’at udvikle og afprøve et individuelt tilpasset forløb med fokus på bevægelse, kost og trivsel for overvægtige børn med inddragelse af hele familien’,
  • samt ’at udvikle og afprøve en model for, hvordan deltagerne kan udsluses til almindelige fritidstilbud efter projektdeltagelse med henblik på at fastholde resultaterne på sigt’.

Evalueringen vil især fokusere på tre aspekter ved projektet

  1. I hvilken grad den valgte model for samarbejdet mellem indskolingsundersøgelsen og almen praksis samt kompetenceudviklingen i sundhedsplejen formår at forbedre rekrutteringen af overvægtige børn til at deltage i det kommunale tilbud.
  2. Hvordan familierne forholder sig til kommunens tilbud.
  3. Hvordan kommer partnerskabet mellem Greve Gymnastik og Trampolin og kommunen til at fungere?

 
Projektets varighed:
2009-2011
Finansiering: Greve Kommune
Forskere på projektet: Lise Specht Petersen og Thomas Gjelstrup Bredahl

Publikation:
Bredahl TG. Slutevaluering af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt "MultiMinen" - for 6-8 årige børn med overvægt. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Movements, 2012:1 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021