Skip to main content

Undersøgelse af frivilligt arbejde i DGI’s landsdelsforeninger

Projektbeskrivelse:
I DGI er det frivillige arbejde altid blevet tillagt stor betydning. Et af målene i Strategi 2012 er, ’at flere involverer sig i det frivillige arbejde i idrætsforeningerne’, og i forlængelse deraf vil organisationen ’understøtte foreningernes rekrutteringsarbejde og udviklingen af frivillige’. Langt den største del af det frivillige arbejde finder sted i de lokale idrætsforeninger, og alle undersøgelser af det frivillige arbejde i foreninger er da også gennemført på det lokale niveau (Ibsen 1992, 2006a, 2006b).

Det frivillige arbejde spiller imidlertid også en væsentlig rolle i landsdelsforeningerne, men flere landsdelsforeninger giver udtryk for, at de oplever, at involveringen i og rekrutteringen til frivillige poster og opgaver har ændret karakter de seneste år. Nogle oplever, at det er blevet vanskeligere at engagere frivillige i landsdelsforeningens arbejde. Andre oplever, at det primært er blevet et problem at rekruttere frivillige til udvalg og især til formandsposten, mens det ikke er et problem at engagere frivillige til afgrænsede opgaver og projekter.

Undersøgelsen har derfor tre formål:
For det første er det formålet at opnå større viden om,

  • hvem der engagerer sig i frivilligt arbejde i DGIs landsdelsforeninger, og hvorfor de gør det,
  • de lokale frivilliges interesse for og holdning til frivilligt arbejde i DGIs landsdelsforeninger, og
  • hvilke forhold der er henholdsvis fremmende og hæmmende for involveringen af frivillige i DGIs landsdelsforeninger.

For det andet skal undersøgelsen bidrage til en diskussion i DGI af, i hvilken grad og på hvilke områder landsdelsforeningernes aktiviteter skal varetages af frivillige, og hvad man kan gøre for at styrke det frivillige arbejde.

For det tredje skal undersøgelsen bruges til udvikling af et spørgeskema, som landsdelsforeningerne kan bruge til at undersøge interessen for frivilligt arbejde på landsdelsniveau blandt de frivillige i medlemsforeningerne.

Projektets varighed: 2009-2010.
Finansiering: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.
Forskere på projektet: Carsten Hvid Larsen og Bjarne Ibsen.

Publikation:
Ibsen B, Larsen CH. Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010.
Movements, 2010:2 (pdf)

 

Sidst opdateret: 25.10.2021