Skip to main content

Evaluering af Projekt Idrætszen

Formålet med projektet er at uddanne et netværk af personer, der kan fungere som rollemodeller og hjælpere (idrætsvenner) i lokale idrætsforeninger. Det skal være med til at skabe støre rummelighed i foreningerne og hjælpe de anbragte børn til at føle sig velkomne og blive en del af foreningernes sociale fællesskab. Evalueringen har til formål at belyse følgende punkter:

  1. En beskrivelse af hvor mange børn, der har deltaget i tilbuddet, og hvor mange børn der har gennemført tilbuddet på årsbasis.
  2. En beskrivelse af samarbejdsrelationen mellem anbringelsesstederne og de frivillige.
  3. En analyse af barrierer og muligheder for integration i idrætsforeningerne
  4. En belysning af projektets mulige forankring

 
Projektets varighed
: 2008-2010
Finansieres af: Viborg Idrætsråd der støttes via eksterne projektmidler (styrelsen for social service)
Forsker på projektet: Jan Toftegaard Støckel samt to specialestuderende.

Publikation:
Støckel JT. Evaluering vedrørende projekt Idrætszen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011. - Movements, 2011:4 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021