Skip to main content

Institutionelle forandringer og social kapital

Institutionelle forandringer og social kapital – Strukturreformens konsekvenser for det lokale foreningsliv
Det frivillige foreningsliv anses for at være et væsentligt politisk og kulturelt forbindelsesled mellem borgerne og kommunen. Borgernes deltagelse i foreningslivet bidrager til dannelsen af lokal identitet og sociale netværk, som både har betydning for den sociale integration og for det lokale demokrati. Herudover har foreningslivet også en velfærdsfunktion, idet dele af det medvirker til at løse opgaver og problemer i samarbejde med det offentlige system. De frivillige foreninger og organisationer spiller således en væsentlig demokratisk og velfærdspolitisk rolle.
Temaet for nærværende projekt går ud på at belyse de kommunale offentlige institutioners betydning for foreningslivet, og hvad der sker med foreningslivet, når den institutionelle struktur brydes op og forandrer sig?

Projektet omfatter to delprojekter:

  1. Et ph.d.-projekt, hvor der på grundlag af case-studier i to udvalgte kommuner skal gennemføres en undersøgelse af strukturreformens konsekvenser for samspillet mellem kommunale myndigheder og foreningslivet.
  2. En gentagelse af foreningsundersøgelsen på Fyn, der første gang blev gennemført i 2004. Den nye undersøgelse gennemføres i 2009 og skal både omfatte en foreningsregistrering og en foreningssurvey, bl.a. med sigte på at belyse ændringerne i foreningslivets sammensætning og udbredelse efter strukturreformen.

 
Projektets varighed
: 2007-2010
Finansiering: Forskningsprojektet er støttet af Forskningsrådet for samfund og erhverv
Forskere på projektet: Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Institut for Statskundskab ved lektor Klaus Levinsen og Ph.d. stipendiat Malene Thøgersen og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved professor Bjarne Ibsen.

Publikationer:
Ibsen B, Thøgersen M, Levinsen K. Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:11 (pdf)
Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

Thøgersen M. Institutionelle omgivelser og foreningslivet. Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger. Ph.d.-afhandling. Odense: Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2012.

Sidst opdateret: 22.03.2019