Skip to main content

Undersøgelse af foreningernes vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune

Formålet med undersøgelsen er at indkredse de væsentligste forudsætninger eller karakteristika, der skal være til stede i en forening for at få succes med at rekruttere og fastholde børn og unge fra etniske minoriteter i aktiviteterne på lige fod med etniske danskere.
Undersøgelsen skal således bidrage til:

  1. At sætte fokus på hvad foreningerne kan og ikke kan i en integrationsmæssig sammenhæng.
  2. At forbedre interesserede foreningers arbejde med at integrere etniske minoriteter i foreningslivet gennem erfaringsudveksling.
  3. At fremme Københavns Kommunes integrationstiltag på foreningsområdet i form af bæredygtige løsninger og indsatser.

 
Projektets varighed
: 2007-2008
Finansieres af: Københavns Kommune
Forskere på projektet: Henning Eichberg, Bjarne Ibsen og Pernille Vibe Rasmussen

Publikation:
Rasmussen PV. Foreninger og integration : undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.
Movements, 2008:7 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021