Skip to main content

Evaluering af ’Gå i Gang’

'Gå i Gang' tager sigte på at få inaktive voksne, der har - eller har risiko for at få -livsstilssygdomme, til at dyrke idræt på normal vis i en forening. Projektets målgruppe er de tre patientorganisationers primære målgruppe og dennes nærmeste omgangskreds.

Det er evalueringens formål at afdække om formålet for 'Gå i gang' og de opsatte succeskriterier for den undersøgte periode er opnået, belyse styrker og svagheder ved den måde de lokale partnerskaber og de igangsatte aktiviteter har fungeret i den undersøgte periode og på baggrund af analyserne at fremsætte forslag til forbedringer af konceptet for 'Gå i Gang' for de efterfølgende år.

Projektets varighed: 2007-2008
Finansieret af: DGI, Diabetesforeningen, Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse
Forskere på projektet: Ole Lund, Pernille Andreassen

Publikation:
Lund O, Andreassen P. Gå i gang : evalueringsrapport. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. - Movements, 2008:3 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021