Skip to main content

Evaluering af 'Fritid til bevægelse' (DGI Århusegnen)

Evalueringen sætter fokus på "partnerskaber og samarbejdsmodeller mellem den offentlige (lønnede) og den frivillige (ulønnede) sektor", dvs. samarbejdet mellem kommunale institutioner og det lokale foreningsliv. Evalueringen skal både

  • bidrage til en løbende udvikling af projektet på grundlag af den erfaringsopsamling og beskrivelse, der foregår under projektets gennemførelse
  • og ved projektets afslutning fremlægge en samlet (forskningsbaseret) evaluering af partnerskaberne og samarbejdet mellem frivillige foreninger og offentlige institutioner.

Projektets varighed: 2006 - 2008
Finansieret af: DGI Århusegnen.
Forskere på undersøgelsen: Malene Thøgersen og Jan Toftegaard Nielsen

Publikationer:
Thøgersen ML. Fritid til bevægelse - Evalueringsrapport 1. del. 2006. - qMT2006_1 (pdf)

Thøgersen ML. Evalueringsrapport for "Fritid til bevægelse": 2. del. DGI, 2007. - FritidBevaegelse2007 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021