Skip to main content

Undersøgelse af dansk supporterkultur

Projektet har til formål at undersøge dansk supporterkultur fra forskellige perspektiver. Dette sker ved at benytte både e-survey og kvalitative interviews.

Projektet gennemførtes: 2006
Finansieret af: Kulturministeriets udvalg for Idrætsforskning
Forskere på projektet: Lise Joern, Kristian Rasmussen, Jonas Havelund, Henning Eichberg

Publikation:
Havelund J, Joern, L, Peitersen B, Eichberg H . Undersøgelse af dansk supporterkultur - hovedresultater. Slagelse: Forlaget Bavnebanke, 2006. - qJH2006_2 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021