Skip to main content

Den rummelige idrætsforening

Projektet tog sigte på at analysere udfordringerne for idrætsforeningerne og give et bud på fremtidens foreninger.

Projektet gennemførtes: 2003
Finansieret af: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Forsker på projektet: Bjarne Ibsen

Publikation:
Ibsen B. Den rummelige idrætsforening. Vejle: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, 2003.

Sidst opdateret: 25.10.2021