Skip to main content

Idræt i Vindinge

En lokal brugerundersøgelse af den lokale befolknings idræts- og motionsdeltagelse og interesse for at dyrke idræt og motion i den lokale idrætsforening.

Projektet gennemførtes: 2003
Finansieret af: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger
Forskere på projektet: Bjarne Ibsen

Publikation:
Ibsen B. Idræt i Vindinge. Slagelse: Institut for forskning i Idræt og Folkelig Oplysning, 2003. - qBI2002_2 (pdf)

Sidst opdateret: 25.10.2021