Skip to main content

Idræt som fest

Undersøgelsen tager sigte på en kulturanalyse af den folkelige idræts flagskib, Landsstævnet 2002 på Bornholm. Historiske dele beskriver de komplekse sammenhæng mellem idræt og fest samt landsstævnernes historie fra 1869. De kulturanalytiske studier omhandler kropslig iscenesættelse og italesættelse, stævnets rum og faciliteter, samt festens nationale og mellemfolkelige dimensioner.

Projektet gennemførtes: 2002-2005
Finansieret af: DGI
Forskere på projektet: Henning Eichberg og Bo Vestergård Madsen, under medvirken af Mia Herskind, Tine Kofod og Ida Outze.

Publikation:
Eichberg H, Vestergård Madsen B. Idræt som fest - bogen om landsstævnet. Århus: KLIM, 2006. - (Bevægelsesstudier; 7)

Sidst opdateret: 25.10.2021