Menu

Afsluttede forskningsprojekter

Social inklusion og frivillighed i idrætsforeninger i Europa  | 2015-2017.

Undersøgelse af patientstøtteområdet i Hjerteforeningen. 2017.

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser . 2016-2017. 

Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ (DMIF) som case . 2016.   

Undersøgelse af barrierer og muligheder for unges deltagelse i 'det lille demokrati'. 2016.  

Deltagernes vurdering og udbytte af Ta' fat om dansen. 2015-2016.

Kortlægning af parkourfaciliteter .2015. 

Forandringer i den foreningsorganiserede idræt / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt. 2010-2015.  

Kommunal bevægelsespolitik / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt. 2010-2015.

Leg under nye former / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt. 2010-2015.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Lejre Kommune . 2015. 

Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune. 2014-2015.

Undersøgelse af klubhusets betydning for foreninger og medlemmer. 2015.

Foreningsdeltagelse og ikke formel lærings betydning for demokratisk deltagelse. 2014-2015.

Muligheder og barrierer for forankring af Projekt Fokus. 2014-2015.

Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’. 2014-2015.

Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship. 2012-2015.

Danskernes frivillige arbejde. 2014.  

Seniorer i Bevægelse (DGI Byens seniorprojekt). 2014.

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune. 2014.

Undersøgelse af pigers idrætsdeltagelse med fokus på de fysiske rammers betydning. 2014. 

Undersøgelse af social kapital i DGI Gymnastik og Fitness. 2014.

Artrose i Hvidovre Kommune. 2013-2014

Sund i Hømarken. 2013-2014.

Undersøgelse af Farum Arena. 2013-2014.

Evaluering af partnerskaberne i ’Projekt Fritidspas’ i Fredericia Kommune. 2013-2014.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Skanderborg Kommune. 2013-2014.

AquaPunkt. 2013.

Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin. 2013.

Evaluering af Projekt Helhed: Matematik- og læsetræning i B 1909 for børn fra Vollsmose. 2013.

Undersøgelse af DM i foreningsudvikling. 2013.

Evaluering af ’YOUR GAM3’. 2012-2013.

Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. 2012-2013.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune. 2012-2013.

Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse. 2012.

Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn. 2012.

Frivilligt arbejde i idræt – notat for DGI. 2012.

Undersøgelse af fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune. 2012.

Evaluering af projekt ’Skolesport’. 2011-2012.

Undersøgelse af Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe. 2011-2012.

Undersøgelse af idrætsadfærd og idrætsfaciliteter i udsatte boligområder. 2011-2012.

Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Bornholms Regionskommune. 2011.

Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Vordingborg Kommune. 2011.

Evaluering af Grib Chancen. 2010-2012.

Evaluering af projekt ’Bevæg dig sund og glad’ i Esbjerg Kommune. 2010-2011.

Undersøgelse af DGI-byens børne- og ungeprojekt. 2009-2012.

Evaluering af Greve Kommunes ’Metodeudviklingsprojekt om motivering af overvægtige børn i indskolingsalderen til at deltage i tilbud om vægtreduktion’. 2009-2011.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup Kommune. 2009-2011.

Slutevaluering af 'Gå i Gang'. 2009-2010.

Undersøgelse af frivilligt arbejde i DGI’s landsdelsforeninger. 2009-2010.

Undersøgelse af børn og voksnes kultur- og idrætsaktivitet samt brug og vurdering af faciliteter og anlæg til kultur og idræt i Næstved Kommune. 2009.

Undersøgelse af det frivillige arbejde i Gigtforeningen. 2009.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Syddjurs Kommune. 2009.

Sund Rekrut. 2008-2011.

Evaluering af Projekt Idrætszen. 2008-2010.

Evaluering af projekt 'Krop, mad og bevægelse' i Syddjurs Kommune. 2008-2010.

Evaluering af projektet 'Sunde vaner fra barnsben' i Vejle Kommune. 2008-2010.

VIMS-projektet: Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulder regionen. 2008-2010.

Evaluering af fælleskommunalt samarbejde i Ny Frederikshavn Kommune om engagering af familier med svært overvægtige børn til valg af sunde mad- og bevægelsesvaner. 2008-2009.

Evaluering af 'Sund indskoling i Frederikshavn Kommune'. 2008-2009.

Undersøgelse af bevægelsesmuligheder i Kolding By. 2008-2009.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune. 2008-2009.

Analyse af børns idrætsdeltagelse i fire kommuner. 2008.

Undersøgelse af bevægelsesmuligheder i Roskilde By. 2008.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted kommune. 2008.

Institutionelle forandringer og social kapital – Strukturreformens konsekvenser for det lokale foreningsliv. 2007-2010.

Fremtidens idræts- og legelandskaber. 2007-2009.

Evaluering af 'Gå i Gang'. 2007-2008.

Evaluering af projektet Rend og Hop - vi sir stop. 2007-2008.

Tilbage til arbejdet. 2007-2008.

Undersøgelse af foreningernes vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune. 2007-2008.

Analyse af idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune. 2007.

Undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt og anden fysisk aktivitet i Københavns Kommune. 2007.

Undersøgelse af børn og unges idrætsdeltagelse i Fredericia Kommune. 2007.

Boldspil under kulturel og samfundsmæssig forandring. 2006-2008.

Evaluering af 'Fritid til bevægelse' (DGI Århusegnen). 2006-2008.

Analyse af partnerskabsmodeller omkring fysisk aktivitet for børn. 2006-2007.

Evaluering af 'København - en by i bevægelse'. 2006-2007.

Analyse af idrætslivet i Albertslund Kommune & Undersøgelse af børns idrætsdeltagelse i Albertslund Kommune. 2006.

Evaluering af projektet 'Godt begyndt'. 2006.

Evaluering af projektet 'Netværk og motion på recept' (Kristeligt Studenter Settlement). 2006.

Kvinder, arkitektur og idrætsfaciliteter. 2006.

Undersøgelse af dansk supporterkultur. 2006.

Evaluering af Børn og unge i bevægelse på Bornholm. 2005-2007.

Evaluering af Mad i bevægelse. 2005-2007.

Kommunal idrætspolitik i international komparativ belysning. 2005-2007.

Brugerundersøgelse i Fredericia Golf Klub. 2005-2006.

Børns forbrug af mad og drikke i tilknytning til idræt. 2005-2006.

Evaluering af Motion for gigtpatienter. 2005-2006.

Evaluering af organisationsdimensionen i Motion som Medicin i Fyns Amt. 2005-2006.

Krop og læring. 2005-2006.

Brugerindflydelse og brugertilfredshed på idrætsanlæg. 2005.

Børns og unges idræts- og motionsaktivitet i Rudersdal Kommune. 2005.

Evaluering af Projektrådgivningen: indvandreres deltagelse i foreninger i Københavns Kommune. 2005.

Evaluering af 'Vendepunktet': Aktiviteter for fysisk inaktive i Vejle Amt. 2005.

Frivilligt arbejde i fritids- og kulturforeninger i Københavns Kommune. 2005.

Frivilligt arbejde inden for amatørkultur og –kunst. 2005.

Undersøgelse af medarbejderes idræts- og motionsdeltagelse i virksomheder i Kolding og Roskilde. 2005.

Evaluering af Modelprojektet: Børn og unge i bevægelse i Fyns Amt. 2004-2007.

Evaluering af Motion og Kost på Recept i Københavns Kommune. 2004-2007.

Bevægelseskulturer - kulturantropologiske studier. 2004-2005.

Lege og legetraditioner i Norden. 2004-2005.

Sport for all and education through sport. 2004-2005.

Den folkelige gymnastik i en moderne motionskultur. 2003-2006.

Kortlægning af den frivillige sektor i Danmark. 2003-2006.

Arkitekturpsykologi. 2003.

Børns idrætsdeltagelse i København. 2003.

Idræt i Vindinge. 2003.

Kroppen i Vestsjælland. 2003.

Den rummelige idrætsforening. 2003.

Idræt som fest. 2002-2005.

Danskernes idrætsdeltagelse og idrætsforbrug. 2000-2003.

Evaluering af Idrætspolitisk Idéprogram. 2000-2002.

Idræt og smerte. 1998-2001.

The People of Democracy. 1997-2003.

Ældreidræt. 1997-1998.

Idrættens tredje vej. 1993-1994.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies