Afsluttede forskningsprojekter

Undersøgelse af frivilligt arbejde, fritids- og foreningsliv samt faciliteter i Vordingborg Kommune | 2019.

Undersøgelse af projektet Hold hjernen frisk | 2017-2019.

Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune | 2018.

Undersøgelse af deltagelsen i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune og Faxe Kommune | 2018.

Organiseringen af og fællesskaberne i 'Rigtige Mænd' | 2018.

Undersøgelse af det midlertidige legende byrum MY PLAYGROUND | 2017-2018.

Undersøgelse af Legeskibet | 2015-2018.

Social inklusion og frivillighed i idrætsforeninger i Europa  | 2015-2017.

Undersøgelse af patientstøtteområdet i Hjerteforeningen  | 2017.

Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser   | 2016-2017. 

Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ (DMIF) som case   | 2016.   

Undersøgelse af barrierer og muligheder for unges deltagelse i 'det lille demokrati'  | 2016.  

Deltagernes vurdering og udbytte af Ta' fat om dansen  | 2015-2016.

Kortlægning af parkourfaciliteter  | 2015. 

Undersøgelse af lederes og træneres kompetencer i idrætsforeninger  | 2014-2015.

Forandringer i den foreningsorganiserede idræt / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt  | 2010-2015.  

Kommunal bevægelsespolitik / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt  | 2010-2015.

Leg under nye former / Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt  | 2010-2015.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Lejre Kommune  | 2015. 

Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune  | 2014-2015.

Undersøgelse af klubhusets betydning for foreninger og medlemmer  | 2015.

Foreningsdeltagelse og ikke formel lærings betydning for demokratisk deltagelse  | 2014-2015.

Muligheder og barrierer for forankring af Projekt Fokus  | 2014-2015.

Undersøgelse af ’DM i foreningsudvikling’  | 2014-2015.

Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies? Consequences of private and nonprofit service provision for active citizenship  | 2012-2015.

Danskernes frivillige arbejde  | 2014.  

Seniorer i Bevægelse (DGI Byens seniorprojekt)  | 2014.

Udarbejdelse af forskningsbaseret forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune  | 2014.

Undersøgelse af pigers idrætsdeltagelse med fokus på de fysiske rammers betydning  | 2014. 

Undersøgelse af social kapital i DGI Gymnastik og Fitness  | 2014.

Artrose i Hvidovre Kommune  | 2013-2014.

Sund i Hømarken  | 2013-2014.

Undersøgelse af Farum Arena  | 2013-2014.

Evaluering af partnerskaberne i ’Projekt Fritidspas’ i Fredericia Kommune  | 2013-2014.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Skanderborg Kommune  | 2013-2014.

AquaPunkt  | 2013.

Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin  | 2013.

Evaluering af Projekt Helhed: Matematik- og læsetræning i B 1909 for børn fra Vollsmose  | 2013.

Undersøgelse af DM i foreningsudvikling  | 2013.

Evaluering af ’YOUR GAM3’  | 2012-2013.

Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune  | 2012-2013.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune  | 2012-2013.

Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse  | 2012.

Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn  | 2012.

Frivilligt arbejde i idræt – notat for DGI  | 2012.

Undersøgelse af fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune  | 2012.

Evaluering af projekt ’Skolesport’  | 2011-2012.

Undersøgelse af Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe  | 2011-2012.

Undersøgelse af idrætsadfærd og idrætsfaciliteter i udsatte boligområder  | 2011-2012.

Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Bornholms Regionskommune  | 2011.

Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteterne i Vordingborg Kommune  | 2011.

Evaluering af Grib Chancen  | 2010-2012.

Evaluering af projekt ’Bevæg dig sund og glad’ i Esbjerg Kommune  | 2010-2011.

Undersøgelse af DGI-byens børne- og ungeprojekt  | 2009-2012.

Evaluering af Greve Kommunes ’Metodeudviklingsprojekt om motivering af overvægtige børn i indskolingsalderen til at deltage i tilbud om vægtreduktion’  | 2009-2011.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Høje-Taastrup Kommune  | 2009-2011.

Slutevaluering af 'Gå i Gang'  | 2009-2010.

Undersøgelse af frivilligt arbejde i DGI’s landsdelsforeninger  | 2009-2010.

Undersøgelse af børn og voksnes kultur- og idrætsaktivitet samt brug og vurdering af faciliteter og anlæg til kultur og idræt i Næstved Kommune  | 2009.

Undersøgelse af det frivillige arbejde i Gigtforeningen  | 2009.

Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Syddjurs Kommune  | 2009.

Sund Rekrut  | 2008-2011.

Evaluering af Projekt Idrætszen  | 2008-2010.

Evaluering af projekt 'Krop, mad og bevægelse' i Syddjurs Kommune  | 2008-2010.

Evaluering af projektet 'Sunde vaner fra barnsben' i Vejle Kommune  | 2008-2010.

VIMS-projektet: Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke-skulder regionen  | 2008-2010.

Evaluering af fælleskommunalt samarbejde i Ny Frederikshavn Kommune om engagering af familier med svært overvægtige børn til valg af sunde mad- og bevægelsesvaner  | 2008-2009.

Evaluering af 'Sund indskoling i Frederikshavn Kommune'  | 2008-2009.

Undersøgelse af bevægelsesmuligheder i Kolding By  | 2008-2009.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Slagelse Kommune  | 2008-2009.

Analyse af børns idrætsdeltagelse i fire kommuner  | 2008.

Undersøgelse af bevægelsesmuligheder i Roskilde By  | 2008.

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted kommune  | 2008.

Institutionelle forandringer og social kapital – Strukturreformens konsekvenser for det lokale foreningsliv  | 2007-2010.

Fremtidens idræts- og legelandskaber  | 2007-2009.

Evaluering af 'Gå i Gang'  | 2007-2008.

Evaluering af projektet Rend og Hop - vi sir stop  | 2007-2008.

Tilbage til arbejdet  | 2007-2008.

Undersøgelse af foreningernes vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune  | 2007-2008.

Analyse af idrætsfaciliteter i Frederikssund Kommune  | 2007.

Undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt og anden fysisk aktivitet i Københavns Kommune  | 2007.

Undersøgelse af børn og unges idrætsdeltagelse i Fredericia Kommune  | 2007.

Boldspil under kulturel og samfundsmæssig forandring  | 2006-2008.

Evaluering af 'Fritid til bevægelse' (DGI Århusegnen). 2006-2008.

Analyse af partnerskabsmodeller omkring fysisk aktivitet for børn  | 2006-2007.

Evaluering af 'København - en by i bevægelse'  | 2006-2007.

Analyse af idrætslivet i Albertslund Kommune & Undersøgelse af børns idrætsdeltagelse i Albertslund Kommune  | 2006.

Evaluering af projektet 'Godt begyndt'  | 2006.

Evaluering af projektet 'Netværk og motion på recept' (Kristeligt Studenter Settlement)  | 2006.

Kvinder, arkitektur og idrætsfaciliteter  | 2006.

Undersøgelse af dansk supporterkultur  | 2006.

Evaluering af Børn og unge i bevægelse på Bornholm  | 2005-2007.

Evaluering af Mad i bevægelse  | 2005-2007.

Kommunal idrætspolitik i international komparativ belysning  | 2005-2007.

Brugerundersøgelse i Fredericia Golf Klub  | 2005-2006.

Børns forbrug af mad og drikke i tilknytning til idræt  | 2005-2006.

Evaluering af Motion for gigtpatienter  | 2005-2006.

Evaluering af organisationsdimensionen i Motion som Medicin i Fyns Amt  | 2005-2006.

Krop og læring  | 2005-2006.

Brugerindflydelse og brugertilfredshed på idrætsanlæg  | 2005.

Børns og unges idræts- og motionsaktivitet i Rudersdal Kommune  | 2005.

Evaluering af Projektrådgivningen: indvandreres deltagelse i foreninger i Københavns Kommune  | 2005.

Evaluering af 'Vendepunktet': Aktiviteter for fysisk inaktive i Vejle Amt  | 2005.

Frivilligt arbejde i fritids- og kulturforeninger i Københavns Kommune  | 2005.

Frivilligt arbejde inden for amatørkultur og –kunst  | 2005.

Undersøgelse af medarbejderes idræts- og motionsdeltagelse i virksomheder i Kolding og Roskilde  | 2005.

Evaluering af Modelprojektet: Børn og unge i bevægelse i Fyns Amt  | 2004-2007.

Evaluering af Motion og Kost på Recept i Københavns Kommune  | 2004-2007.

Bevægelseskulturer - kulturantropologiske studier  | 2004-2005.

Lege og legetraditioner i Norden  | 2004-2005.

Sport for all and education through sport  | 2004-2005.

Den folkelige gymnastik i en moderne motionskultur  | 2003-2006.

Kortlægning af den frivillige sektor i Danmark  | 2003-2006.

Arkitekturpsykologi  | 2003.

Børns idrætsdeltagelse i København  | 2003.

Idræt i Vindinge  | 2003.

Kroppen i Vestsjælland  | 2003.

Den rummelige idrætsforening  | 2003.

Idræt som fest  | 2002-2005.

Danskernes idrætsdeltagelse og idrætsforbrug  | 2000-2003.

Evaluering af Idrætspolitisk Idéprogram  | 2000-2002.

Idræt og smerte  | 1998-2001.

The People of Democracy  | 1997-2003.

Ældreidræt  | 1997-1998.

Idrættens tredje vej  | 1993-1994.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies