Menu

Forskning i bevægelsespolitik

Siden begyndelsen af 1980’erne har man i stigende grad ført idrætspolitik ved at oprette puljer og projekter til fremme af bestemte idrætspolitiske mål. I begyndelsen i form af store forsøgs- og udviklingsprogrammer, hvoraf de største var ’10-punktsprogrammet’, som fra 1985 til 1988 uddelte 110 millioner kr. til 448 lokale forsøgs- og ud­viklingspro­jekter, og ’7-punkts-programmet’ ,  derunder bl.a. forsøg med skolen som lokalt kulturcenter, der fra 1987 til 1990 fordelte 400 mio. kr.

1980’ernes store for­søgspro­gram­mer blev fra midten af 1990'erne afløst af mere specifikke, afgrænsede og målrettede puljer. Det største og kendteste af disse forsøgs- og udviklingsprogrammer inden for idrætten er Det Idrætspolitiske Idéprogram (IPIP) med en beløbsramme på 75 mio. kr., som blev oprettet i 1998 men stoppet af VK-regeringen i 2002.

Forsøgs- og projektstøtten er dog ikke ophørt.  En analyse fra 2007 af de statslige finansierede puljer inden for idrætten viste, at der på dette tidspunkt fandtes 18 statslige puljer, der bl.a. støttede idrætsformål, og det skønnedes, at den samlede støtte til idræt fra disse puljer udgjorde godt 100 mio. kr. Dertil kommer, at de fleste kommuner også har særlige puljer eller projekter, som kommunen selv organiserer eller foreningerne kan søge om støtte fra.  ’Projektkulturen’ præger altså i stigende omfang breddeidrætten.

Denne del af forskningscenterets aktiviteter omfatter:

  • undersøgelse af hvilken betydning projekt- og puljepolitikken har for idrættens udvikling (del af forskningsprogrammet ’Bevægelse, leg og idræt’), og
  • evalueringer af projekter og nye indsatser, som kommuner og organisationer iværksætter.

 

Ansvarlig for temaet: Bjarne Ibsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies