Menu

Forskning i det civile samfund

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund er den eneste forskningsinstitution i Danmark, hvor det civile samfund og den frivillige sektor er en eksplicit del af forskningsprofilen. Med det civile samfund forstås helheden af de fællesskaber, organisationer og sociale bevægelser, der ligger udenfor staten og markedet.
I Danmark foregår der en omfattende forskning i såvel markedets (den privat-økonomiske sektor) som statens (den offentlige sektor) udvikling, funktion og betydning. Derimod er der kun en meget beskeden og helt usammenhængende forskning i de frivillige, folkelige fællesskabers, organisationers og institutioners udvikling og betydning i det moderne samfund.
Centerets forskning i det civile samfund tager sigte på en teoretisk udvikling af begrebet, analyser af det civile samfunds empiriske sammensætning og forandring, og analyser af dets samfundsmæssige og kulturelle betydning.

Det civile samfund er et diffust begreb, der tillægges mange betydninger og teoretiske tolkninger. Derfor er der behov for teoretiske analyser af begreber, der forbindes med det civile samfund, fx kommunitarisme, social kapital og associativt demokrati.

Der findes meget lidt empirisk viden om det civile samfunds karakter og udvikling. Derfor vil Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund deltage i forskning, der beskriver og forklarer det civile samfunds forskellighed og forandring i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Det sker bl.a. ved registrering af de forskellige typer af fællesskaber og frivillige organisationer i det civile samfund, kvantitative og kvalitative undersøgelser af de forskellige organisationsformers karakteristika, analyser af forandringer i populationen af frivillige fællesskaber, og analyser af samspil og modspil til stat og marked.

Det civile samfund tillægges ofte en entydig positiv betydning for demokrati, integration og velfærd. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund er derfor interesseret i empiriske studier, som belyser, hvilken samfundsmæssig betydning de forskellige sider af det civile samfund har for samfundet og kulturen.

Ansvarlig for temaet: Bjarne Ibsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies