God ledelse letter rekrutteringen af frivillige

Der er begrænset opmærksomhed på værdien af god ledelse i forhold til rekruttering af frivillige i de fleste danske idrætsforeninger. Det er imidlertid et område, der kan være god fornuft i at sætte fokus på, hvis man som forening vil lette rekrutteringsarbejdet. Det er hovedkonklusionen i den første internationalt publicerede artikel i forbindelse med projektet ”Forandringer i foreningsorganiseret idræt”, som ph.d. stipendiat Karsten Østerlund står i spidsen for.

Gentagne undersøgelser har vist, at mange idrætsforeninger finder det vanskeligt at rekruttere frivillige. Det endda til trods for, at de samme undersøgelser viser en fremgang i antallet af frivillige inden for foreningsidrætten. Undersøgelsen af frivilligt arbejde i mere end 5.000 danske idrætsforeninger, som danner baggrund for artiklen, bekræfter dette paradoks, men viser samtidig, at der er meget store forskelle på, hvor vanskeligt foreningerne har ved at rekruttere frivillige. Artiklen undersøger i forlængelse heraf, hvilken rolle ledelsesmæssige aspekter spiller for foreningernes evne til at rekruttere frivillige og finder, at ledelse er en vigtig parameter.

Den teoretiske inspiration til artiklen er primært hentet i organisationsteorien, som danner baggrund for en empirisk analyse af, hvilke ledelsesmæssige elementer, der medvirker til at lette rekrutteringen af frivillige. Analysen munder ud i fem anbefalinger til idrætsforeninger, som med fordel kan:

  1. Involvere medlemmerne i større beslutninger med relevans for foreningen
  2. Uddelegere beslutningstagning og frivillige arbejdsopgaver på flere udvalg og frivillige
  3. Anerkende frivilliges indsats ved at tilbyde dem materielle goder
  4. Formulere en frivillighedsstrategi, som danner rammen om rekrutteringsarbejdet i foreningen
  5. Udnytte potentialerne i de elektroniske kommunikationsformer

Resultaterne viser på den ene side, at det kan betale sig for foreninger at arbejde målrettet med rekrutteringsarbejdet, bl.a. gennem bevidst brug af strategi, anerkendelse og kommunikation. På den anden side viser resultaterne, at klassiske foreningsdyder som medlemsinvolvering og uddelegering af ansvar fortsat spiller en vigtig rolle for medlemmernes villighed til at udføre frivilligt foreningsarbejde. Den teoretiske baggrund for og de mulige konsekvenser af de ovenstående anbefalinger bliver behandlet mere dybdegående i artiklen.

Artiklen, som bærer navnet ”Managing voluntary sport organizations to facilitate volunteer recruitment”, er tilgængelig på hjemmesiden for tidsskriftet ”European Sport Management Quarterly”. Følgende link fører til artiklen: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16184742.2012.731074. Bemærk dog, at artiklen kun er tilgængelig gennem universitetsbiblioteker eller lignende med abonnement på det pågældende tidsskrift, men at det er muligt at købe sig adgang til artiklen på hjemmesiden for tidsskriftet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies