Skip to main content

Leg og teknologi

Børn bevæger sig for lidt. Ifølge flere fordi legens overlevering fra ældre til yngre ikke længere foregår i samme grad. Hvad gør vi så, når samfundet gerne skulle være sundt og aktivt?

Ja flere steder uddanner man legepatruljer der skal igangsætte lege og aktiviteter i skolegården. Andre steder fokuseres der alene på at skabe optimale aktivitetsrammer - legemiljøer, hvor legen og aktiviteten motiveres gennem omgivelserne. Et tredje fænomen, der inden for de sidste 5 år er vokset frem, er digitale og intelligente legeteknologier. Man ser her både legepladsinstallerede klatrestativer hvor en computer og computerprogrammer er med til at forme eller iscenesætte legen gennem lyd og lys, og mere mobile teknologier, hvor legen og aktiviteterne iscenesættes gennem platforme og spil på mobilen. Dette projekt fokuserer på nogle grundlæggende spørgsmål, der rejser sig i kølvandet på disse nye teknologier:

  1. Hvilke legemuligheder åbner de nye teknologiske lege og legeredskaber op for, og hvilke lukker de for? og
  2. Hvad er det for lege, der kommer ud af forskellige teknologier?

Samtidig vil der løbende blive sammenlignet med legeteknologier, vi allerede kender, og som har en lang historie bag sig - eksempelvis bolden. For hvorfor ser den ud til forsat at kunne skabe aktivitet og leg, mens andre teknologier har en kort levetid?

Det forventes at diskussionen af disse spørgsmål kan danne grobund for at målrette og kontekstualisere fremtidige legeteknologier under hensynstagen til såvel legenes som teknologiernes nye mønstre og sammenhænge.

Du får mulighed for at følge projektet når det i løbet af de næste par år skal rundt omkring i landet og indsamle viden om en række relevante cases.

Billede fra it-legepladsen - hedehusene...