Skip to main content

Legens filosofi - antropologi og fænomenologi

Med samfundets forandring forandrer sig folks legekultur. Hvilken betydning har leg i vort samfund, og hvilke udviklingsmuligheder ligger der i legen?

Legeforskningen på SDU tager udgangspunktet i de positive betydninger, som tillægges legen i den aktuelle bevægelsespolitik og den pædagogiske praksis – Leg og læring, Legepladser og legesteder og Leg og teknologi. Den almindelige positive omtale af legen suggererer imidlertid, at vi ved, hvad leg er – det gælder bare at udbrede den. Ved nærmere betragtning er det ikke helt så klart, hvad leg er. Dermed lægges der op til nye filosofiske studier.

Et normalt syn er f.eks., at leg står i skarp kontrast mod arbejde. Arbejde foregår i nødvendighedens rige, mens legen foregår i frihedens rige. Der står alvor mod lyst, rationel produktion mod ”irrationel” leg, produktivt teknologisk arbejde mod den uproduktive ”frie” leg. På den anden side taler man om arbejdets legificering, playification. Findes der produktiv leg, eller skal legen henvises til forbrugssfæren, til konsumption (til underholdningsindustrien)?

Legens filosofi udfordrer vor etablerede begrebsverden. Projektet søger nye veje hen imod en differentiel fænomenologi – en komparativ antropologi af legens mangfoldighed.

Udvidet projektbeskrivelse (pdf)
 

Tekster publiceret af Henning Eichberg i forbindelse med forskningsprojektet:

Play as production – production as game? Towards a critical phenomenology of productivity. (Abstract)
At lege er – at producere? Lego, Limbo, Rasmus Klump og H. C. Andersens lille land i den store verden. (Abstract)
Play as production – production as game? Towards a critical phenomenology of productivity.  
(Powerpointpræsentation)

Playing war – playing with fire. About dark games. (Abstract) 
Playing war – playing with fire. About dark games. (Powerpointpræsentation)

Leg og spil – en dansk dobbelthed. (Powerpointpræsentation)
Das Spiel und die Olympische Spiele - zum Unterschied von play und game. 

Another globality of sport: Towards a differential phenomenology of play and laughter. (Abstract)

Da legen drillende kom til Gerlev.