Skip to main content

Leg under nye former

De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske lege - vokset stærkt. Skoler anvender ’legepatruljer’ i skolegården, kommuner sætter legen på dagsordenen og investerer i nye legepladser, og virksomheder udvikler nye virtuelle lege og redskaber. Baggrunden for denne interesse er en blanding af en erkendelse af legens betydning og en opfattelse af, at der leges mindre, især mindre fysisk, end tidligere.

Til trods for den værdi, som den fysiske leg tilskrives, og den udbredte bekymring om legens tilbagegang, forskes der næsten ikke i legen. Derfor er der behov for forskning, som kan give mere viden om legens forskellige former, legens værdi og hvad der kan fremme leg.

Forskningen i leg og legens muligheder, som dette forskningsprogram bl.a. tager sigte på, består af fire projekter.

  1. Et ph.d.-projekt om ’Leg og læring’.
  2. Et ph.d.-projekt om ’Legens fysiske rum’.
  3. Et ph.d.-projekt om ’Leg og teknologi'.
  4. En undersøgelse af 'legens filosofi og antropologi', som samtidig vil være den overordnede teoretiske ramme for de tre empiriske projekter.