Skip to main content

Projektkultur og Idrætspolitisk Idéprogram

Projektkultur og Idrætspolitisk Idéprogram er en todelt undersøgelse:

 

Den moderne projektidræts fødsel

En undersøgelse af historien bag de senere års tendens til øget projektkultur inden for idrættens verden. Studiet koncentrerer sig om historiske nedslag, hvor et centralt omdrejningspunkt i dansk kontekst er Idrætspolitisk Idéprogram (IPIP), der fungerede som centralt bevægelsespolitisk program fra 1998 til 2002, og nåede at give støtte til 150 idrætsrelaterede projekter i løbet af perioden. 
 

Hvad kom der ud af Idrætspolitisk Idéprogram (IPIP)?

En undersøgelse og kortlægning af hvad der kom ud af de 150 projekter IPIP uddelte støttekroner til fra 1998-2002. Centrale spørgsmål i den forbindelse er:

  • Hvor mange af projekterne eksisterer fortsat eller er videreført på anden vis?
  • Hvad er erfaringerne fra de enkelte projekter?
  • Hvilke ”ringe i vandet” har projekterne skabt?

Undersøgelsen er med til at belyse projektstøtteordningers virkning på længere sigt.