Skip to main content

Videnskabelig følgegruppe

Den videnskabelige følgegruppe består af:

  • Professor Ørnulf Seippel fra ’NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring’ i Oslo. Ørnulf Seippel har i mange år forsket i den frivillige sektor samt social kapital og derunder stået for store undersøgelser af idrætsforeningerne i Norge.

  • Professor Tomas Peterson fra Malmö Högskola. Tomas Peterson har i mange år været en meget markant forsker i idrætten i Sverige. Senest stod han for den store udredning om svensk idrætspolitik. Han har været ansvarlig for udviklingen af forskningen i idræt på Malmö Högskola.

  • Professor Jan Kampmann fra RUC. Jan Kampmann forsker bl.a. i leg og har stor erfaring i at gennemføre undersøgelser af børn.