Skip to main content

Forskningsprogrammet Bevægelse, Leg og Idræt

'Bevægelse, Leg og Idræt’ er et forskningsprogram, som Nordea-fonden har støttet med 8,336 mio. kr.

Det er forskningsprogrammets formål at øge vores viden om, hvordan legen og breddeidrætten kan udvikles i Danmark.

Forskningsprogrammet omfatter tre større forskningsprojekter med tilhørende delprojekter:

  1. ’Leg under nye former’ omfatter fire forskningsprojekter i ’Leg og læring’, ’Legens rum’, ’Leg og teknologi’ og en undersøgelse af legens filosofi og antropologi. 
  2. ’Forandringer i den foreningsorganiserede idræt’ går ud på at undersøge, hvordan idrætsforeningerne ændrer sig som følge af en række samfundsmæssige forandringer.
  3. ’Kommunal bevægelsespolitik’ går ud på at undersøge, hvilken betydning projekt- og pulje-støtte har for idrætten og idrætspolitikken.

Forskningsprogrammet, der blev påbegyndt i efteråret 2010, har en varighed på fire år.

Resultaterne af forskningsprojektet formidles på brugerkonferencer, på hjemmeside, i nyhedsbreve og i artikler.

Afsluttende rapport

I denne afsluttende rapport redegøres i kort form for aktiviteterne og resultaterne af forskningsprogrammet.

Download rapport