Rekvirer et foredrag

Et foredrag aftales direkte med den enkelte forsker:

Bjarne Ibsen, professor og centerleder
Elektronisk visitkort  |  Mail: bibsen@health.sdu.dk  |  Tlf. 2728 9904
Forskningsfelt:
Foreningslivets udvikling
Frivilligt arbejde og det civile samfund
Kommunal idræts- og kulturpolitik (derunder om Folkeoplysningsloven)
Forandringer i børns og voksnes idrætsdeltagelse
Ældreidræt
Idrættens udvikling mellem stat, marked og civilt samfund
Forebyggelse med fokus på fysisk aktivitet
 
Evald Bundgård Iversen, lektor 
Elektronisk visitkort  |   Mail: eiversen@health.sdu.dk  |  Tlf. 6550 4845
Forskningsfelt:
Kapacitetsudnyttelse og optimering af idrætsfaciliteter
Kommunal administration af idrætsfaciliteter
Drift, ledelse, styring og udvikling af idrætsfaciliteter
Formulering og opfølgning af kommunale strategier for idrætspolitik
Betydningen af kommunal støtte til idrætsforeningers trivsel
     
Jens Høyer-Kruse, adjunkt  
Elektronisk visitkort  |  Mail: jhkruse@health.sdu.dk  |  Tlf. 2135 6136
Forskningsfelt:
Idrætsfaciliteter, idrætsdeltagelse, kommunal idrætspolitik, foreningsudvikling.  
     
Karsten Elmose-Østerlund, lektor 
Elektronisk visitkort  |   Mail: kosterlund@health.sdu.dk  |  Tlf. 2135 6294
Forskningsfelt:
Idrætsforeningers struktur, aktiviteter, potentialer og udfordringer
Frivillighed i idrætsforeninger og frivillige organisationer - antal, udvikling, rekruttering, ledelse og fastholdelse  
 
Signe Højbjerre Larsen, studieadjunkt
Elektronisk visitkort  |  Mail: shojbjerre@health.sdu.dk  | Tlf. 2440 9620 
Forskningsfelt: 
Parkour, selvorganiseret idræt, faciliteter til gadeidræt
Leg
Gymnastik, krops- og idrætskultur og sociologi