Problemer

DONG

DONG stiller med to problemer:

1) Søgbart katalog over markedssituationer

I forbindelse med den daglige planlægning af produktionen på DONGs kraftværker vil det være interessant at kunne fremsøge tidligere dage som ligner den aktuelle situation, baseret på parametre som vejrprognoser, kapacitet på forskellige kabler, total produktionskapacitet, hydrobalance mv.

2) Validering af målerdata

Til brug for afregning opsamler DONG et stort antal tidsserier (>15.000) af for eksempel trykmålinger, brændselsindfyring, elproduktion, varmeproduktion, dampflow, vandflow osv. Tidligere var disse observationer månedstal, men nye afregningsmetoder har skabt et behov for at tallene har en finere opløsning, primært i intervaller på en time eller 5 minutter. Det ville være interessant at kunne validere og kvalitetssikre disse data. Vi kan opstille simple regler som øvre og nedre grænser for observationerne, eller antage at gentagelser af identiske observationer sandsynligvis skyldes en fejl, men det ville være interessant med mere komplekse valideringer på tværs af data.

 

Svendborg Kommune

Værktøj til prioritering af bygningsvedligeholdelse.

Behov: Et værktøj der uden et stort ressourceforbrug hurtigt giver forslag til ny prioritering, når nye opgaver skal integreres i den samme ressourceramme.

Afdelingens formål er at vedligeholde kommunens bygninger. Indenfor et givent budget skal der planlægges vedligeholdelsesopgaver på udvalgte bygninger hvor behovet er størst, og volumen af projektet genererer størst værdi for bygningen og mest for pengene.

Hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal udføres afgøres af en tilstandsregistrering, som foretages på den enkelte bygning hvert 3. år. Prioriteringen af hvilke bygninger der skal have foretaget vedligehold indenfor en periode baseres på en forudbestemt kategorisering af bygningen, samt tilstanden på de forskellige bygningsdele hvoraf nogle kan have højere prioritet end andre. (Eks.: Et defekt tag kan være mere kritisk end andre bygningsdele, da det kan forringe deres stand hvis det ikke rettes op.)

Prioriteringen afgøres af en lang række faktorer, forhold og vurderinger – budget, ressourcer, regulativer m.v. – som så vidt muligt skal inkorporeres i det nye værktøj.

 

IntelligentBanker.dk

Intelligent Banker makes extensive use of online advertisements to attract visitors/traffic to our 50+ web portals. We apply sophisticated machine learning techniques to improve the efficiency of our advertisement strategy, but we are facing scalability issues. The issues stem from the fact that we have more than 30,000 different ads, which we need to cluster around various features such as text, country, and type. We have examined various solutions to the problem, but since clustering is highly difficult, we expect that implementing a parallel solution employing Abacus will be able to provide better results.

The goal of this project is a sophisticated solution which can beat our current state-of-art implementation (using Affinity Propagation). We see the project in three parts; define, implement, and evaluate.

 

Rigsarkivet

Kan tidspunktet for industrialiseringen måles via mobilitet?

Rigsarkivet ønsker at undersøge, om det er muligt at fastsætte den præcise dato og lokalitet for den industrielle revolutions begyndelse ud fra den nationale migration. Med udgangspunkt i folketællingerne fra 1845 til 1885 ønskes en analyse af borgernes mobilitet med vægt på spørgsmål som: Hvem flyttede? Hvorfra og hvortil flyttede de? Flyttede flere sig f.eks. fra Jylland end fra Fyn? Og ændrede migrationen sig i perioden, f.eks. målt på intensitet, befolkningsgrupper og faggrupper?

En samling og organisering af disse data vil desuden kunne bidrage med viden inden for samfundsvidenskab (familiers geo-sociale mobilitet), sundhedsvidenskab (familiære associationer og epigenetik), samt slægtsforskning.

 

IMADA: Lottoproblemet

Lottoproblemet handler om at lave et system, der hver gang du spiller dette system, garanterer dig en gevinst på mindst 4 rigtige. 

I teorien bør det være muligt at konstruerer et system på 62 rækker, der sikre dette. Et sådant system er på nuværende tidspunkt endnu ikke konstrueret, men det bedste system vi har i dag, er på 250 rækker. Hvordan konstruerer vi så sådan et system på 62 rækker?
Paradokset ligger i at teorien siger at vi kan sikre de 4 rigtige på 62 rækker- men når man laver beregningen, ender vi altid på tallet 250.

Dette problem handler om at komme tæt på den teoretiske grænse, som vi på nuværende tidspunkt kender den.