Skip to main content

Forskningsprojektet: Industrien i det 21. århundrede

Industrien i det 21. århundrede

I en treårig periode fra 2017 til 2020 har historikere på Syddansk Universitet, Industrimuseet og Odense Bys Museer arbejdet på projektet ”Industrien i det 21. århundrede”. I centrum af projektet har stået en analyse af den fynske robotklynge, der er et fremtrædende eksempel på, hvordan ny industri fortsat vokser frem i Danmark.

Det er velkendt – ikke mindst fra en omfattende pressedækning – at robotklyngen er grundlagt på arven fra Syddansk Universitets samarbejde med Odense Staalskibsværft. Det førte til dannelsen af et stærkt robotmiljø på SDU og i Odense, og klyngens førerposition er på den baggrund etableret i et samspil mellem private virksomheder, forskningsinstitutioner og det offentlige i form af kommune, region og stat. I projektet ”Industrien i det 21. århundrede” har vi gravet et spadestik dybere i disse forbindelser og opnået nye erkendelser.

Projektets resultater publiceres i 2020 i bogen Nye industrihistorier: Robotbyen Odense og andre industribyer i forandring på Syddansk Universitetsforlag. Som titlen angiver, har det været en ambition med projektet at sætte historien om den fynske robotklynge ind i en bredere historisk kontekst og bruge den som case på de processer, der ved indgangen til det 21. århundrede var i spil omkring industriens fremtid. Efter 1970’ernes oliekriser og 1990’ernes globaliseringstendenser kom dansk industriel produktion i brede kredse til at signalere fortid snarere end fremtid. Disse udviklinger er især tydelige, hvis man anlægger et lokalt perspektiv, idet en række store danske byers identitet var nært knyttet til industrien. I nogle situationer søgte man nu helt væk denne fortid, og i andre situationer søgte man efter nye industrielle muligheder. Projektet om ”Industrien i det 21. århundrede” sætter historien om de fynske robotter ind i denne samtid og betoner, at kampen om industriens fremtid i høj grad også er lokal og er bundet op på både identitetsgivende fortællinger og på realøkonomiske udviklinger. 

Projektet er støttet af VELUX FONDEN