Skip to main content

Robotklyngen i Odense – en industriel succeshistorie

Konference tirsdag d. 2. februar 2021 i O100 på SDU

Mange forbinder industri med forurening, skorstene og samlebånd. På globaliseringens højdepunkt talte vi om, at industrien var fortid, og viden var fremtid. Men der vokser stadig ny industri frem, og den bygger på viden.

Robotklyngen i Odense er en markant succeshistorie for dansk industri. Klyngen er i fortsat vækst med nu ca. 130 virksomheder med tilsammen flere end 4.000 medarbejdere.

Finansieret af VELUX FONDEN har historikere på Syddansk Universitet, Danmarks Industrimuseum og Odense Bys Museer set nærmere på robotklyngen i Odense i et samtidshistorisk perspektiv. Resultaterne af projektet publiceres i efteråret 2020 i bogen Nye industrihistorier, og på det grundlag inviteres til en konference om robotklyngen – og om industri og klyngedannelse mere generelt.

Historiske erfaringer fra bl.a. teleklyngen ved Aalborg viser nemlig, at klynger kan falde fra hinanden. Flere centrale virksomheder i robotklyngen har fået udenlandske ejere, der fortsat skal se en interesse i at fastholde udvikling og produktion i Danmark.

Forskningsprojektets ledere vil præsentere projektets resultater, og derefter vil spørgsmålet om klyngens opståen, udvikling og ikke mindst fremtid være omdrejningspunktet for en paneldebat. Her deltager Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, dekanen for SDUs Tekniske Fakultet Henrik Bindslev, direktør Claus Risager fra Blue Ocean Robotics og professor Jeppe Nevers fra SDUs Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Troels Mylenberg er ordstyrer.

Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

Læs mere