Skip to main content

Kollektive forskningsprojekter

Aktuelle projekter:


Industrien i det 21. århundrede: Robotter, klynger og fortællinger 
Forsknings- og formidlingsprojekt finansieret af VELUX FONDENS museumssatsning. Styregruppe: Kristoffer Jensen, Jeppe Nevers og Jens Toftgaard.

Netværk for Maritim Erhvervshistorie
Forskernetværk etableret i samarbejde med Center for Virksomhedshistorie, Copenhagen Business School.

Vejen til velstand: Kapitalismen i Danmark siden ca. 1930
En monografi under udarbejdelse af Per Boje og Jeppe Nevers.

Neoliberalism in the Nordics
Forskningsprojekt finansieret af Riksbankens Jubileumsfond. Projektleder: Jenny Andersson, Uppsala.

Afsluttede projekter (siden 2016):

Handel og vandel: dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700-tallet
Forsknings- og formidlingsprojekt finansieret af VELUX FONDENS museumssatsning. Projektleder Mette Guldberg.

Shop, Consumer, City
Netværksprojekt med bl.a. Dansk Center for Byhistorie på Aarhus Universitet og Center for Virksomhedshistorie på CBS.
Finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.


Ph.d.-projekter

se her

Rekvireret forskning

læs her