Et forskningscenter oprettet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Danmarks Industrimuseum i Horsens.

På Center for Maritim- og Erhvervshistorie er vi interesserede i at forstå det moderne samfund og dets udvikling gennem menneskers økonomiske og erhvervsrelaterede aktiviteter. I historiefaget er der internationalt en tiltagende opmærksomhed på disse aspekter. Det er efter vores opfattelse en god udvikling, idet vi som samfund har brug for, at økonomiske emner sættes i historisk perspektiv. Da vi er det eneste center af sin slags på landets historiske institutter, ser vi det som vores hovedopgave at virke for en lignende udvikling i dansk historievidenskab.

Nyheder:

  • Flere fra kredsen omkring centret præsenterer på SDUs seminar om ”Universitet og by” torsdag d. 28. november.

  • Fredag d. 1. november er der seminar i VELUX-projektet ”Industrien i det 21. århundrede” på Odense Bys Museer.

  • En bogudgave af Margit Bech Vilstrups ph.d.-afhandling om arbejderbegrebets historie præsenteres på Arbejdermuseet onsdag d. 25. september.

  • Asger Nørlund Christensen forsvarer sin ph.d.-afhandling om dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700 tallet fredag den 13. september.

  • Ph.d.-stipendiat Nils Valdersdorf Jensen er optaget som gæsteforsker på University of Oxford i efteråret 2019.

  • D. 23.-24. maj afholdtes afslutningsseminar i Velux-projektet ”Handel og Vandel: Dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700-tallet” i Ribe. Se gruppebillede.

  • Ny bog: Morten Pedersens "When China awakens...Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig"  

  • Pressemeddelelse fra Danmarks Industrimuseum i Horsens om udviklingen af en ny helhedsplan for museet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies