Et forskningscenter oprettet i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Danmarks Industrimuseum i Horsens.

På Center for Maritim- og Erhvervshistorie er vi interesserede i at forstå det moderne samfund og dets udvikling gennem menneskers økonomiske og erhvervsrelaterede aktiviteter. I historiefaget er der internationalt en tiltagende opmærksomhed på disse aspekter. Det er efter vores opfattelse en god udvikling, idet vi som samfund har brug for, at økonomiske emner sættes i historisk perspektiv. Da vi er det eneste center af sin slags på landets historiske institutter, ser vi det som vores hovedopgave at virke for en lignende udvikling i dansk historievidenskab.

Nyheder:

  • Industrimuseet har rejst 12,5 mio. kr. fra tre private fonde til at realisere første etape af en gennemgribende opdatering. Læs pressemeddelelsen her.


  • Jeppe Nevers er med i en nordisk forskergruppe, der har fået 33 mio. svenske kr. af Riksbankens Jubileumsfond til at forske i de nordiske lande i nyliberalismens epoke. Projektet forankres i Uppsala og ledes af prof. Jenny Andersson.

  • Flere fra kredsen omkring centret præsenterer på SDUs seminar om ”Universitet og by” torsdag d. 28. november.

  • 14. november udkommer Morten Pedersens bidrag til bogserien ”100 Danmarkshistorier”.

  • Fredag d. 1. november er der seminar i VELUX-projektet ”Industrien i det 21. århundrede” på Odense Bys Museer.

  • Julian Lamberty er 1. oktober 2019 begyndt som museumsinspektør og forsker på Industrimuseet i Horsens.

  • En bogudgave af Margit Bech Vilstrups ph.d.-afhandling om arbejderbegrebets historie præsenteres på Arbejdermuseet onsdag d. 25. september.

  • Asger Nørlund Christensen forsvarer sin ph.d.-afhandling om dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700 tallet fredag den 13. september.

  • Ph.d.-stipendiat Nils Valdersdorf Jensen er optaget som gæsteforsker på University of Oxford i efteråret 2019.

  • D. 23.-24. maj afholdtes afslutningsseminar i Velux-projektet ”Handel og Vandel: Dansk-hollandske kontakter i 16- og 1700-tallet” i Ribe. Se gruppebillede.


Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies