15. NORDISKE SYMPOSIUM OM BØRNESPROG - SYDDANSK UNIVERSITET 23.-24. MAJ 2018

Center for Sprog og Læring arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på Syddansk Universitet den 23.-24. maj 2018. Nordisk Symposium om Børnesprog afholdes hvert andet år i et af de nordiske lande.  Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen. Følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

 

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen
  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse
  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse 

Inviterede plenartalere

Birgitta Sahlén, Lunds Universitet, Sverige: “Kommunikativ och språklig utveckling hos barn med hörselnedsättning - i ett nordiskt perspektiv".
Læs abstract.

Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Norge: “"Tospråklige (minoritetsspråklige) barn i barnehagen - i et nordisk perspektiv".
Læs abstract.
Carsten Elbro, Københavns Universitet, Danmark: “Kendte og mindre kendte sproglige forudsætninger for læsning - i et nordisk perspektiv”.
Læs abstract.

 

Se detaljeret program.

Vi tilbyder tolk mellem nordisk/engelsk.

 

Vi glæder os til at se jer i Odense!

 

Symposiet er støttet af:

Carlsberfondet, Oticon Fonden, GN Store Nord Foundation & Inspiring Denmark.

              

 

  

 

 

 

15. Nordiske Symposium om Børnesprog

På SDU den 23. og 24. maj 2018

Tilmeld Symposium

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies