Skip to main content

Uddannelsesaktiviteter

CLF-medarbejdere løser studieledelses- og undervisningsopgaver ved en række uddannelser ved SDU. Det forskningsmæssige genstandsfelt er relevant i mange uddannelser, hvor centrets forskning giver undervisningen en forankring og dybde og bidrager til de studerendes engagement og samfundsindsigt. Det brede kvantitative og kvalitative metodearsenal, som CLF benytter sig af, indgår i kurser og vejledning for de studerende.

CLF-medarbejderne varetager undervisning på følgende uddannelser:

Kandidatuddannelsen har to linjer "Rural Sociology" og "Social Transformation Processes".

Den landdistriktssociologiske linje (Rural Sociology) beskæftiger sig med levevilkår i landdistrikterne, herunder landdistriktsudvikling, landdistriktspolitikker og -planlægning. Der er både fokus på landdistriktssociologiske teorier og vigtige temaer som forenings- og erhversliv, land-by relationer, offentlig service, migration, samskabelse og italesættelsen af landdistrikterne.

Derudover bidrager CLF-medarbejderne med undervisning inden for:

  • Erhvervsøkonomi med linjerne
    - Sports- og eventmanagement
    - Energi Management 
    - Generel erhvervsøkonomi

Endvidere underviser CLF-medarbejdere på Eramus Mundo programmet EMTM - og optræder som gæsteforelæsere ved danske og udenlandske universiteter.