Skip to main content

Ledelse og administration

Centerleder:
Professor Egon Noe 
Telefon: 6550 3613 
E-mail:   enoe@sam.sdu.dk

Institutsekretær:
Bente Nielsen
Telefon: 6550 4221
E-mail:   bn@sam.sdu.dk

Adresse:
Center for Landdistriktsforskning
Syddansk Universitet Esbjerg
Niels Bohrs Vej 9
DK-6700 Esbjerg
E-mail:   clf@sam.sdu.dk

Syddansk Universitet CVR-nr.: 29283958
Center for Landdistriktsforskning EAN-nr.: 5798000423213.
Information om Syddansk Universitets øvrige EAN-numre findes her.

Centerbestyrelse for CLF