Skip to main content

Nyhedsbrev - oktober

Når unge uddannelsessøgende flytter mod vest

er titlen på en netop udgivet rapport fra CLF. Rapporten undersøger, hvordan unge uddannelsessøgende oplever det at flytte mod strømmen, nærmere betegnet, når de flytter til Esbjerg for at studere. Undersøgelsen er aktualiseret af beslutningerne om udflytninger af statslige arbejdspladser og efterfølgende tilkendegivelser fra forskellig side om også at fastholde og udbygge uddannelsestilbud i provinsen.

 

Rapporten er en kvalitativ interviewundersøgelse med 30 studerende, som er flyttet til Esbjerg og studerer på enten Syddansk Universitet i Esbjerg, Aalborg Universitet Esbjerg eller UC Syd i Esbjerg. 9 af interviewpersonerne er tilflyttet fra en anden landsdel, 12 er tilflyttet fra et område inden for Region Syddanmark, mens 9 er tilflyttet fra udlandet.

 

Det generelle billede i undersøgelsen er, at de studerende er glade for deres liv som studerende i Esbjerg. Undersøgelsen er medfinansieret af Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og forfattet af Annette Aagaard Thuesen, Eva Mærsk og Helle Rotbøll Randløv. Læs rapporten på CLF’s hjemmeside. I rapporten angives også anbefalinger på baggrund af konklusionerne.

Småskala fødevareerhverv i landdistrikterne

Mange forskellige former for innovative fødevarevirksomheder popper og vokser i disse år op i landdistrikterne. De producerer en stor variation af ost, kød, marmelade, saft, spiritus, fisk, salt osv., men de producerer også oplevelser og serviceydelser, som der er stigende efterspørgsel efter.  Sammen med Videnscenter for Fødevareudvikling i Holstebro har CLF undersøgt forretningsmodeller og udviklingspotentialer.

 

Rapporten viser, at der er vækst og trækkraft i både det lokale, det danske og det udenlandske marked, og udnyttelsen kan styrke jobskabelse og indtjening i landdistrikterne. De mest fremdriftsrige småskalaproducenter indgår i avancerede alliancer og samarbejder med stjernekokke, medievirksomheder, turismeaktører, leverandører og med forkæmpere for miljø, forbrugerinteresser og andre sociale dagsordner.  Moderne erhvervsfremmeindsatser for denne type af virksomheder omfatter blandt andet initiativer som fremmer iværksætteri, forretningsudvikling og innovation. Der er også brug for at se på samspillet med forbrugerne på nye måder. Fødevarenetværkene gør et godt job, men de skal løbende tænke nyt, og det bør de fødevareorienterede dele af uddannelsessystemet også. Rapporten er udarbejdet af Anne-Mette Hjalager (CLF), Thorkil Boisen (Smagen af Danmark) og Gert Løkke Leth (VIFU). Læs hele rapporten.

Projekt om implementering af Sønderborg Kommunes fødevarestrategi

I dette projekt bidrager CLF med ekspertviden og aktionsforskning. Strategien har fokus på øget bæredygtighed og lokalproducerede fødevarer i de kommunale køkkener. Projektet har det klare formål, at viden om Sønderborg Kommunes fødevarestrategi skal udvikles, afprøves i praksis og forankres. 

 

CLF analyserer og faciliterer netværksdannelser mellem primærproducenter, fødevareforarbejdning, detailhandel, turismeerhvervet, undervisningsinstitutioner, frivillige foreninger og aktører inden for landdistriktsudvikling. 

 

Endvidere bidrager CLF med analyse af erhvervsudviklingspotentialet i Sønderborg Kommune ved omlægning af de offentlige indkøb af fødevarer.

 

Kontakt Pia Heike Johansen for yderligere information piaj@sam.sdu.dk

 

Skiftedag på centerlederposten

Den 1. november 2016 tiltræder Egon Noe stillingen som professor og centerleder for Center for Landdistriktsforskning. Egon Noe kommer fra en stilling som lektor i landbrugssociologi ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Her har han gennem en årrække forsket i landdistrikter med særlig vægt på udviklingen inden for landbruget og fødevaresektoren.

 

Egon Noe har i sin forskning særligt interesseret sig for tværfaglig forskning, herunder også inddragelse af de berørte aktører i forskningsprocesserne. Han har bidraget bredt til viden om samspillet mellem erhvervsudvikling, landskaber og miljø, og han har en stor indsigt i beslutningsprocesser og menneskelige faktorer, som er med til at forme velfungerende landdistrikter.

 

Anne-Mette Hjalager, som har fungeret som centerleder i 5 år,  fortsætter som professor ved SDU’s Institut for Entrepreneurship og Relationsledelse, hvor hun især skal løse forsknings- og undervisningsopgaver om innovation i turisme.

 

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 07.12.2016