Skip to main content

CLF Nyhedsbrev nr. 55

Nyt idekatalog til alternative transportformer i landdistrikterne

Hvis man tror, at landdistrikternes befolkning tilbringer det meste af tiden i sofaen, så tager man fejl. Ligesom borgere i andre dele af landet er de aktive og udadvendte. De har brug for at kunne komme rundt både i lokalområdet, på tværs af lokalområder og ind til byen. Kollektive trafiksystemer er ofte planlagt med for lidt føling med egentlig liv på landet.

 

Denne håndbog sætter fokus på, hvordan man sagtens kan forbedre transportmulighederne på kreative og mangfoldige måder, som netop tager højde for livsformer på landet.

 

Idekataloget er samlet og redigeret af Eva Mærsk, Helle Rotbøll Randløv og Pia Heike Johansen.

 

Læs idekataloget på CLF’s hjemmeside.

 

Seminar om SMART transport på landet – 14. juni

Du kan endnu nå at tilmelde dig seminaret via e-mail seminar-clf@sam.sdu.dk, dog senest fredag den 10. juni kl. 12.00. Seminaret er gratis. Læs programmet her om seminaret, som omhandler landdistriktsudvikling og nye transportinitiativer.

 

Fortsat debat om skolelukninger på landet

Skolelukninger betyder opløsning af den sociale sammenhængskraft og atomatisering af børnene. Disse børn bliver nemlig spredt for alle vinde på flere skoler, kender ikke hinanden og får ikke den samme hjemstavnsfølelse som tidligere generationer. Men etablerer kommunen f.eks. et rejsehold i forbindelse med skolelukninger, hvor holdet går i dialog med borgerne om at skabe alternative løsninger, kan det lokale samfund imidlertid også blive styrket. Dette er der eksempler på i Tønder Kommune, hvor 8 ud af 19 skoler blev lukket i 2011. Læs Gunnar Lind Haase Svendsens kronik i Jyllandsposten fra den 6. maj.

 

Læs også fra debatten om skolelukninger:

Ny Viden fra den 6. maj: Vi skal hylde velfærdssamfundets ildsjæle (gratis abonnement her)

JP fra den 13. maj: Hver fjerde skole er forsvundet i yderkommuner

Jydske Vestkysten fra hhv. 1., 1., 2. og 4. maj: ”Skolelukningsforløbet har medført mistillid”, ”Mistillid er konsekvens af skolelukninger i Tønder”, ”Rejsehold formåede at genoprette tabt tillid”, ”Skolelukning gav noget at kæmpe for”.

Læs også CLF Report 56 om skolelukninger på landet

 

Virtuel ledelse og arbejdsmiljø

Beskæftigelsesmulighederne er afgørende for udviklingen i landdistrikterne. Men vi bliver nødt til at slippe forestillingen om virksomheder, som lukkede systemer på Industrivej 25, hvor alle medarbejderne tjekker ind om morgenen og ud om eftermiddagen. I et moderne samfund er mange jobs ”virtuelle” - det vil sige, at de ikke er tæt bundet til en bestemt geografi. Stadig flere ledere har medarbejdere, som ikke nødvendigvis har den daglige gang på samme adresse. Og stadig flere medarbejdere har tætte arbejdskollegaer, som sidder i den anden ende af landet eller på den anden side af jorden. Det er både en mulighed og en udfordring for landdistrikter og yderområder, at arbejdsorganiseringen ændres. 

 

Bogen ”Virtuel ledelse og arbejdsmiljø – strejftog gennem faglitteraturen” er den første af tre udgivelser fra et projekt støttet af Arbejdsmiljøfonden og udført i et samarbejde mellem Copenhagen Business School, COWI og SDU. Projektet ser på, om de nye arbejdsorganiseringer har konsekvenser for arbejdsmiljøet. Forskningen gransker også nærmere de metoder – med elektroniske og andre hjælpemidler – som medarbejdere og ledere bruger for at samarbejde effektivt trods geografiske afstande.

 

Det er en ny disciplin at lede på afstand, og denne rapport gennemgår eksisterende viden på området. Der er inspiration at hente, for det er faktisk muligt med en bevidst indsats at skabe godt arbejdsmiljø, selv om man mest ser hinanden gennem computerens katteøje. Bogen kan læses på CLF’s hjemmeside.

 

Ny international Handbook of Rural Studies

Routledge International Handbook of Rural Studies er netop udkommet. Håndbogen, som er redigeret af Mark Shucksmith og David Brown, indeholder bidrag fra mere end 70 forskellige landdistriktsforskere internationalt.

 

Artiklerne omhandler demografisk og økonomisk udvikling, fødevaresystemer, miljø og ressourcer, køn, social og økonomisk lighed, sociale dynamikker samt styring og governance.

 

Annette Aagaard Thuesen har bidraget med et kapitel med titlen ’Gender and Rural Governance’.

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet

  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 07.12.2016