Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter:

Det performede rurale landskab gennem kunst in situ

Ph.d.-studerende Morten Frølund
Læs mere om projektet (på engelsk)

Frivillige foreninger som turismeaktører

Ph.d.-studerende: Bo Villumsen
Læs mere om projektet

Udvikling af landdistrikternes branding - hvordan balancerer man top-down og bottom-up processer

(Developing Rural Place Brands - how to balance top-down and bottom-up processes)

Ph.d.-studerende: Barbora Gulisova
Læs mere om projektet

Hvordan spiller provinsuniversitetet sammen med studerendes motiver og strategier

i forbindelse med disses valg af og afslutning på en videregående uddannelse - set i et biografisk livsvalgsperspektiv
Ph.d.-studerende: Eva Mærsk
Læs mere om projektet

 

Afsluttede ph.d. projekter: 

  • Nye fortællinger og udviklingsmuligheder i Dansk Landbrug - læs mere 
  • Kommunalreform i 2007 - læs mere
  • Innovation og læring i landbrugsrelaterede virksomheder - læs mere 
  • Partnerskabsorganisering af landdistriktsudviklingen - læs mere

  • Essays on Rural Development. Evidence from Contemporary Denmark - læs mere          

  • Erhvervsudvikling og innovation i landdistrikter i Danmark - læs mere