Skip to main content

The Sociology Research Group

Kultursociologi kan defineres som studiet af betydningsproduktion, som denne foregår i sociale processer. Kultursociologisk forskning læner sig i mange tilfælde tæt op ad mikrosociologiske perspektiver på de kulturelle repertoirer og den tavse viden, mennesker trækker på, når de navigerer i den sociale verden, de lever i.  Men da kultur altid formes inden for sociale strukturer og institutionelle arrangementer, inkluderer kultursociologisk forskning også meso og makro perspektiver, der situerer sociale praksisser, identitetsprocesser og betydningsproduktion inden for større historiske og samfundsmæssige kontekster såsom organisationer, institutioner, diskursive ordener, osv. Forskningsgruppen i kultursociologi bedriver tværfaglig videnskab, omend med en solid kultursociologisk base.


Læs mere om forskningsgruppen på gruppens engelske hjemmeside:  The Sociology Research GroupNyheder

Læs de seneste nyheder fra forskningsgruppen

Læs mere

Center for Landdistriktsforskning - Syddansk Universitet
  • Degnevej 14
  • Esbjerg Ø - DK-6705
  • Telefon: +45 6550 4221

Sidst opdateret: 29.09.2020