Konsekvenser af skolelukninger i landdistrikterne

De mest tyndt befolkede områder i Danmark har gennem de sidste par årtier oplevet mange nedlæggelser af offentlige serviceydelser, ikke mindst efter Kommunalreformen 1/1 2007. Disse omfatter nedlæggelser af domstole, politistationer, sundhedsydelser, skoler, børnehaver og SFO, biblioteker, borgerservice og hjemmehjælp. Tendensen har skabt betydelig folkelig debat. Diskussionerne har især handlet om det, som mange borgere har set som alvorlige forringelser på sundheds- og folkeskoleområderne.

Ikke mindst debatten om skolelukninger har fyldt meget i medierne. Det er primært folkeskoler på landet, diskussionen har handlet om, fordi der er blevet lukket – og vil blive lukket – langt flere skoler på landet end i de større byer.

Et godt eksempel på en skolelukningsproces i en yderkommune er skolelukningerne i Tønder Kommune. Efter en del debat og flere protestaktioner blandt de lokale besluttede Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune efter anbefaling fra Børn- og Skoleudvalget i efteråret 2010 at lukke 8 af kommunens 19 skoler. Denne undersøgelse har til hensigt at undersøge konsekvenserne af hver af disse 8 skolelukninger.

CLF kontaktperson: professor Gunnar Lind Haase Svendsen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies