Naturpark Varde

Varde Kommune ønsker at iværksætte en ny form for formidling af natur- og kulturhistorie gennem lokal inddragelse og digital teknologi i Naturpark Vesterhavet. Projektet, som gennemføres i perioden 2012-2015, har opnået støtte fra Nordea Fonden, Syddansk Vækstforum og Varde Kommune. I forbindelse med projektet skal der etableres 6 formidlingsstier med afsæt i udvalgte lokaliteter. Der etableres stier, formidlingspunkter og interessepunkter. Stierne skal bringe de besøgende længere ud i naturen, end de måske ellers ville være kommet.

Yderligere information fås ved henvendelse til Anne-Mette Hjalager, hjalager@sam.sdu.dk