Kreative og brugervenlige modeller for lokal infrastruktur og nye former for kollektiv trafik

Det gælder den helt nære infrastruktur for de bløde trafikanter, som sigter mod at skabe let adgang både til de nære landskabskvaliteter og til at besøge hinanden lokalt. Men det gælder også det offentlige kollektive transportnet, som skal sikre især børn, unge og ældre uden bil forholdsvis let adgang til de private og offentlige services og aktiviteter, der udbydes i de tilstødende lokalsamfund eller i den nærmeste større provinsby. Hertil kommer bolig-arbejdssted­pendlingen, hvor infrastrukturen også har en væsentlig betydning.

I en tid hvor stadig flere private og offentlige services koncentreres i udvalgte lokalsamfund, og hvor mange landsbyer oplever manglende direkte adgang til attraktiv natur, er borgervenlige trafiksystemer vigtige for tiltrækningen og fastholdelsen af landdistriktsborgere.

I projektet udarbejdes en samlet oversigt over udviklede forslag, og hvorvidt disse anvendes i praksis samt med hvilken succesrate. Projektet vil skabe rammer for at få nye aktører på banen og udvikle et idekatalog med forslag tilpasset forskellige infrastrukturelle udfordringer på landet med særligt fokus på den nære infrastruktur.

CLF kontaktperson: lektor Pia Heike Johansen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies