Dynamiske fritidsklynger og deres betydning for bosætning og erhvervsudvikling

Surfermiljøet i Klitmøller har i de seneste år tiltrukket sig stor opmærksomhed som en unik succeshistorie, hvor et ellers vanskeligt stillet landdistrikt pludselig oplever både befolkningsvækst og lokal erhvervsudvikling, og hvor det i det hele taget fremstår som et levende lokalsamfund. Det er netop sket ved, at der er skabt et fritidsbaseret, men dynamisk ekspansivt aktivitetsmiljø, som er tæt knyttet til stedets naturgivne kvaliteter. Spørgsmålet er, om tilsvarende dynamikker kan bringes i spil i andre landdistrikter og i givet fald hvordan.

I Tønder Kommune ligger landsbyen Ballum, og her er lokale aktører blevet inspireret af udviklingen i Klitmøller. I anledning af Nationalpark Vadehavets etablering og den nylige status som UNESCO Verdensarv har en lokal arbejdsgruppe (med deltagelse af kommunen, lokale aktører og Videncenter for Bæredygtig Benyttelse af Nationalpark Vadehavet) sat sig for at gøre Vadehavet og Ballum til kajak-roernes mekka. De arbejder på etableringen af et kajakcenter og udviklingen af et aktivitetsmiljø i området med kajakken i centrum. Initiativet giver en unik mulighed for forskningsmæssigt at følge og dokumentere processen og de udfordringer, der opstår undervejs. Samtidig er det relevant at indsamle viden fra både en dansk og international kontekst om, hvordan interessebaserede aktivitetsklynger i landdistrikter opstår og udvikles. I denne sammenhæng er der især behov for at afdække, hvilke roller forskellige aktører kan spille i udviklingsprocessen (stat, kommune, foreninger, erhvervsaktører, osv.).  Dette projekt har således tre hovedformål:

  1. At dokumentere og analysere udviklingsprocessen omkring Ballum Kajakcenter med fokus på de forskellige aktørers roller og de udfordringer, som projektet møder undervejs.
  2. At indsamle og analysere den viden og de erfaringer, der allerede eksisterer om interessebaserede aktivitetsklynger i landdistrikter (i dansk og international kontekst), herunder med særlig fokus på bosætnings- og erhvervsspinoffs.
  3. At konsolidere denne viden i klyngeteorierne og bidrage til at udvikle disse i en fritidsrelateret og landdistriktsorienteret kontekst.
CLF kontaktperson: Postdoc Jens Kaae Fisker