Borgerdreven innovation

CLF gennemfører i samarbejde med LandLabDK et følgeforskningsprojekt for LAG Landudvikling Slagelse, hvor dataindsamlingen skal hidrøre fra Slagelse kommune og Vejle kommune. Projektet vedrører udarbejdelsen af lokale udviklingsplaner for lokalsamfund i landdistrikterne. Projektet skal i første omgang munde ud i en drejebog for lokale udviklingsplaner og senere formidles i et videnskabeligt tidsskrift.

Følgeforskningen har fokus på:

Hvad er forskelle og ligheder, muligheder og udfordringer i de to kommuners måder at arbejde med lokale udviklingsplaner og hvordan kan en model for lokale udviklingsplaner se ud?

  1. Hvordan kan man aktivt inddrage borgerne i det lokale udviklings- og planlægningsarbejde?
  2. Hvordan kan alle relevante offentlige forvaltningsområder integreres i en dynamisk udviklingsproces i forhold til udviklingen af en lokal udviklingsplan?
  3. Hvordan kan man nå frem til en lokal udviklingsplan, som bakkes op lokalt og kan fungere som en strategisk platform for specifikke aktiviteter?

Alternative spørgsmål for følgeforskningen

  • Hvilke udfordringer og potentialer opstår i arbejdet med lokale udviklingsplaner i krydsfeltet mellem lokalsamfund og kommune, når fokus er på borgerdreven innovation?
  • Når udviklingspotentialet skal leveres af de frivillige, hvordan sikrer man sig så, at der er innovation i de lokale udviklingsprocesser?

Projektet er startet op i august 2014. Drejebogen skal afleveres midt i maj 2015.

For yderligere oplysninger, kontakt Annette Aagaard Thuesen, aat@sam.sdu.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies