Bio-økonomien og landdistrikternes fremtid

Da bioressourcerne i høj grad har en oprindelse i landdistrikterne, er der en interesse for, om og hvordan omstillinger og opbrud i de bioøkonomiske værdikæder kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling, job- og indkomstskabelse og forbedrede levevilkår på landet og i yderområderne. Bio-økonomien rummer potentiale for at understøtte ændringer i erhvervsstrukturen i landdistrikter i en positiv retning, idet primære sekundære aktiviteter og brancher, som er underlagt ressourcebegrænsninger og andre begrænsninger, suppleres med højteknologiske og servicerelaterede aktiviteter i de mere vækstrettede erhverv. Herved kan den samlede vækst i landdistrikterne konvergere mod væksten i andre geografiske områder. Dette er spørgsmål, som begynder at interessere forskerne, men udviklingen er for ny til, at der er entydige svar i dansk og international publicering.  

Formålet med denne analyse er således:

  • At gennemgå den danske og internationale forskningslitteratur med særlig henblik på at belyse, hvordan bioøkonomien adresseres, og hvilke konceptuelle modeller der med særlig vægt kan bidrage til nye forståelser af landdistrikternes udvikling.

  • At starte en opbygning af en database om landdistriktsvirksomheder og andre aktører inden for det bioøkonomiske felt, og levere en indledende beskrivende sektorsyntese om de biobaserede sektorer i landdistrikterne.

  • At beskrive en ”showcase” bestående af biogasanlæg med en landdistriktsvinkel, herunder at synliggøre ressourcestrømme, værdikæder og indkomst- og beskæftigelsesmæssig effekt samt en vurdering af lokal/ikke-lokal bosætningseffekt.

CLF kontaktperson:  lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies