Skip to main content

Vital Rural Area

"Vital Rural Area" er et europæisk samarbejdsprojekt bestående af 13 projektpartnere fra seks lande omkring Nordsøen. Projektet forsøger at finde tværnationale strategier til at styrke regionale områder inden for tre hovedtemaer:

• styrkelse af små og mellemstore virksomheder ved at stimulere den økonomiske udvikling og innovation
• branding af regionen ved at fremme en faglig afdækning af regionerne
• livskvalitet og tjenesteydelser, fremme omfanget af tjenester og faciliteter, som fx IKT-faciliteter

Projektet arbejder inden for rammerne af Interreg IVB Nordsø-programmet med hollandske NOFA som ledende partner og vil løbe indtil midten af 2013. Budgettet er på € 5 mil. CLF er medlem af projektets videnskabelige gruppe og arbejder tæt sammen med Vejen kommune, som er projektets danske partner. Læs mere på projektets hjemmeside www.vitalruralarea.eu.

CLF kontaktperson:
Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager

Sidst opdateret: 16.08.2016