Skip to main content

Belysning af udvikling i yder- og landkommunernes økonomi og serviceudbud

Tidligere undersøgelser ved CLF og en række af de kommunale bosætningsundersøgelser viser, at det kommunale serviceniveau spille en ikke ubetydelig rolle for bosætning. En del service er fastlagt i rammeaftaler. Men der er også i et vist omfang en prioriteringsfrihed for kommunerne. Denne analyse ser med afsæt i kommunale nøgletal på udviklingen i yder- og landkommunerne, sammenlignet med landet som helhed.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Professor, centerleder Anne-Mette Hjalager og professor mso Gunnar Lind Haase Svendsen

 

Sidst opdateret: 16.08.2016