Skip to main content

Trivsel, levevilkår og afstande

Den igangværende strukturudvikling betyder, at indbyggerne både i landdistrikter og andre områder som gennemsnit får længere til offentlig service. Formålet med dette projekt er at se nærmere på vurderingen af afstandsfaktorerne i et levevilkårsperspektiv. Det er antagelsen i projektet, at længere afstande som hovedregel mindsker trivslen.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

CLF kontaktperson:
Adjunkt, ph.d. Jens Fyhn Lykke Sørensen, jls@sam.sdu.dk

Sidst opdateret: 16.08.2016