Skip to main content

SURFIFUL indgår sammen med Kolding Kommune i INTERREG IVB-projektet ”Sustainable Urban Fringes” (SURF), der har i alt 15 deltagere fra seks lande.

Med Aberdeen City Council som lead-partner og et samlet budget på € 4,3 mio. er det projektets formål at forbedre den fysiske planlægning i overgangszoner mellem by og land og at understøtte en bæredygtig, økonomisk udvikling.

Projektperioden rækker fra efteråret 2009 til sommeren 2012, og kommer i Danmark bl.a. til at omfatte IFULs analyse af Koldings rolle i Trekantsområdet, og hvorledes byen kan indrette sig på fremtidens komplekse og samtidige behov for udvikling og bevaring samt på den dobbelte udfordring i samarbejdet med nabobyer og fastholdelse af et stærkt konkurrenceparameter som attraktiv bosætnings- og erhvervsby.

Sidst opdateret: 16.08.2016