Skip to main content

Værdien af randzoner

Dette er et forprojekt, som med afsæt i teori og metode fra "ecosystems services" traditionen skal vurdere værdien af mere natur og øgede rekreative muligheder i forbindelse med randzoner langs åer og søer.

Det er sigtet at undersøge mulighederne for i et senere hovedprojekt at bidrage med en videnskabeligt baseret værdiansættelse, som inddrager flere af de bidrag, som naturen i og ved randzonerne leverer til samfundet. Værdierne etstimeres i et samlet samfundsøkonomisk perspektiv, men projektet skal også se på en mere differentieret måde at byde ind med ny viden i forhold til problematikkerne omkring landdistrikternes udvikling.

Undersøgelsen indgår som en del af resultatkontraktaftalen med NaturErhverv.

Kontaktperson:
Centerleder, professor Anne-Mette Hjalager og Leise Pil Christensen