Skip to main content

Udkantsområder og innovationspolitik

Udkantsområder og innovationspolitik

"Peripheral Localities and Innovation Policies" (PLIP) er projektets engelske titel. Det nordiske forskerteam, som stod bag projektet Innovationssystemer og udkantsområder (Innovation Systems and the Periphery (ISP)) arbejder videre med virksomheders innovationsevne og muligheder i udkantsområderne.

PLIP projektet har til formål, dels at sammenligne lokal innovationspolitik i de nordiske lande og dels se nærmere på betydningen af beliggenhed for virksomheder i udkantsområderne. Det er projektets mål at finde gode poli-tiske praksisser og forudsætningerne for deres succes i udkantsområderne.

PLIP projektets formål:

  1. at undersøge forskelle og ligheder imellem lokal og national innovationspolitik imellem de nordiske lande set ud fra et landdistriktsperspektiv

  2. at studere mulighederne for overførsel af gode praksisser imellem
    de perifere nordiske lokaliteter

  3. at overføre erfaringerne med gode praksisser til nye kontekster i andre nordiske områder

  4. at afprøve metoder til læring af gode praksisser indenfor lokal innovationspolitik

Projektet startede i september 2005 og afsluttedes i september 2006.
Støttemidler er bla. opnået fra Nordisk InnovationsCenter (NICe).

Yderligere materiale:
Pressemeddelelse 05.01.07: Udkantsområder og innovationspolitik

Læs mere om projektet her

Læs forskningsrapporten "Peripheral Localities and Innovation Policies. Learning from good practices between the Nordic Countries" her

Kontaktperson:
Lektor Klaus Lindegaard

Sidst opdateret: 16.08.2016