Skip to main content

Playground – idrætsprojekt for børn og unge i udsatte boligområder

CLF er involveret i en evaluering af et idrætsprojekt for børn og unge i udsatte boligområder. Projektet hedder Playground og er udviklet af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Projektet er finansieret af midler fra Antiradikaliseringspuljen (oprindeligt Integrationsministeriet, nu Socialministeriet). Projektet har været i gang siden 2010 som et tilbud om en række idrætsaktiviteter i sommerferien og påsken for børn og unge. Efter en række interviews og observationer af aktiviteter undervejs skal materialet nu analyseres og munde ud i en rapport i slutningen af året.

Kontaktperson: Annette Michelsen la Cour